Vi over 60

"Vi over 60" har i mange år vært Norges største og ledende magasin for godt voksne. Bladet har mellom 300.000 – 400.000 lesere hver måned. Det satses blant annet på grundig og lærerikt stoff innen pensjon, arv og juss. Vi har vært faste leverandører av artikler og fagstoff innen våre fagområder i over 20 år. Vi har i årenes løp skrevet over 200 artikler i "Vi over 60" om spørsmål og problemstillinger knyttet til våre fagområder. I tillegg har vi svart på mange hundre spørsmål fra bladets lesere.

I hvert "Vi over 60" vil du finne en av våre artikler - og kanskje annet stoff – om temaer vi tror interesserer bladets lesere.